Bestyrelse

Bestyrelsen for Kulturmødet består af 10 medlemmer, heraf 6 politikere og 4 repræsentanter for erhvervs- og kulturområdet. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Kulturmødet og har det økonomiske ansvar for institutionen. Morsø Kommunes borgmester er formand for bestyrelsen med regionsrådsformand i Region Nordjylland som næstformand.

Morsø Kommune og Region Nordjylland bidrager med udlånte medarbejdere til Kulturmødets sekretariat. En styregruppe er etableret med det formål at sikre fortsat forankring af projektet samt løbende koordinering af ressourcer mellem Kulturmødets direktør, Morsø Kommune og Region Nordjylland. Styregruppen består af repræsentanter fra henholdsvis Kulturmødet, kommune og region.

 

Hans Ejner Bertelsen

Borgmester Morsø Kommune (formand)

Ulla Astman

Regionsrådsformand Region Nordjylland (næstformand)

Tore Müller

Formand Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune

Per Bisgaard

Formand Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland

 

Henrik Jørgensen

2. viceborgmester Hjørring Kommune 

Mads Duedahl

Rådmand Sundhed- og Kultur Aalborg Kommune, formand KulturKANten 

Katja Holm

Vicepræsident FIA

Iben Albinus Sabroe

Forfatter og filmanmelder

 

Gitte Ørskou

Direktør Kunsten Museum of Modern Art

Signe Christiani

Marketing manager Mercedes-Benz