Spisesteder og udskænkningssteder/barer i udbud

Kulturmødet åbner for at aktører kan byde ind med salg af mad og drikkevarer under Kulturmødet 2019. Nedenfor kan du se hvilke områder, det drejer sig om.

VED MUSIKVÆRKET

Kaffeknallert v. Æblehaven

Der er mulighed for at byde ind på salget af specialkaffe ved KM 2019. Vi foretrækker en kaffeknallert, som skal stå ved Æblehaven. Æblehaven indeholder Politikkens scene. Placeringen er samtidig tæt på hovedindgangen til Musikværket med de to store debatscener. Kaffeknallerten skal være åbent i Æblehaven, mens der er aktivitet på scenen. Udenfor disse tidspunkter vil der være mulighed for at placere knallerten ved Værkstedet og/eller foran Lysskoven. 

 • Fysisk placering 3 steder (delvis mobilt): primært ved Æblehaven, alternativt foran Værkstedet og foran Lysskoven

 • Åbningstid torsdag kl. 12.00- 23.00, fredag kl. 08.30-23.00, lørdag kl. 08.30-15.00 

 • Kr. 10.000,- eks. moms


PÅ GASVÆRKSVEJ

Kaffeknallert på Kulturvejen (Gasværksvej)

Der er mulighed for at byde ind på salget af specialkaffe på Gasværksvej ved KM 2019. Vi foretrækker en kaffeknallert, som skal stå på Kulturvejen (Gasværksvej) – hovedvejen til Kulturmødets centrum. 

 • Fysisk placering på Gasværksvej – præcis ståsted fastlægges af Kulturmødet

 • Åbningstid torsdag kl. 12.00- 23.00, fredag kl. 08.30-23.00, lørdag kl. 08.30-15.00 (sluttider torsdag og fredag kan afkortes ift. publikums efterspørgsel.

 • Kr. 10.000,- eks. moms


NY MADBOD VED NY SCENE VED DUEHOLM KLOSTER

Der er nu mulighed for at byde ind på en ny bar & madbod ved Kulturmødets nye scene Klosterscenen i baggården ved Dueholm Kloster ved Munkegade. Kulturmødet åbner et nyt område med en hel ny scene, som bliver Kulturmødets egen scene. 

Scenen ligger i Munkegade – en stikvej fra Kulturvejen/Gasværksvej. I Munkegade kan gæsterne opleve forskellige aktører fra kulturlivet med deres stande. 

Kulturmødets ønsker er: 

 • Bar med salg af drikkevarer/kaffe og mindre retter

 • Gerne streetfood

 • Udsalgsstedet skal være åbent, når der er aktivitet på scenen/i området og som minimum torsdag kl. 14.00-23.00, fredag kl. 10.00-23.00, lørdag kl. 10.00-15.00. Det må gerne blive til en fest om aftenen. Udsalgsstedet skal gerne understøtte stemningen omkring scenen. 

 • Drikkevarepriser harmoniseres med resten af pladsen, nærmere info følger. 

 • Behovet for siddepladser, strøm, vand og afløb koordineres med Kulturmødet

 • Ansøger med interessant udsmykning/koncept foretrækkes

 • Udbydes til leverandør, som medbringer vogn/telt/udstyr/udsmykning. 

 • Pris 10.000,- eks. moms

GENERELT

Kulturmødets åbningstider er torsdag den 22. august kl. 13.00 til lørdag den 24. august 2019 kl. 14.00. Med mindre andet er aftalt, holder spisesteder/barer/salgssteder åbent: torsdag kl. 12.00-23.00, fredag kl. 10.00-23.00, lørdag kl. 10.00-15.00.

Kulturmødet lægger vægt på, at maden og fortællingen om maden bliver en del af oplevelsen. Der lægges vægt på et varieret udbud (for Kulturmødet som helhed), kvalitet og kreativitet/særpræg, brug af lokale råvarer, prisniveau, kreativ udsmykning og gerne miljøhensyn. Det er en fordel at være medlem af Regional Madkultur Thy-Mors, men ingen betingelse. 

Deltagergebyret er eks. moms og betales inden 30.5.2019. KM sørger for renovation, optagelse i app/hjemmeside og el. Beløbet er eks. vand- og afløbstilslutning. Aktøren sørger selv for sortering af affaldet i de dertil opstillede beholdere. Evt. behov for plads til køletrailer mm. aftales ifm. indgåelse af aftalen. De enkelte salgssteder forelægger et regnskab til Kulturmødet inden 1.10.2019.

Indretning af boder/scener/aktiviteter og opstilling af udstyr skal være afsluttet onsdag den 21. august inden kl. 20. Udsmykning/finpudsning kan foretages torsdag den 22. august indtil kl. 11.30. Nedtagning må ikke påbegyndes inden lørdag den 24.8. kl. 15.00. Der er ingen adgang med køretøjer til området torsdag, fredag og lørdag indtil kl. 15.00 uden forud indgået særaftale. 

Kulturmødets åbningstider er torsdag den 22. august kl. 13.00 til lørdag den 24. august 2019 kl. 14.00. 

Alle udskænkningssteder sørger for at have relevante tilladelser f.eks. alkohol/lejlighedsbevilling og overholder regler omkring fødevarersikkerhed mm. . Se evt. mere på https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse

Det er forplejningsbodens ansvar at overholde alle gældende regler og lovgivning indenfor produktion og salg af fødevarer. Læs mere her https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Salg-af-mad-fra-cykel.aspx Forplejningsboden har ansvar for at holde evt. opstillede borde og bænke renholdt i samarbejde med KM’s frivillige.


Ansøgningsfrist og kontakt/yderligere information: 

Ansøgningsfrist: 4. april 2019

Kulturmødet c/o Morsø Kommune

Solvej Boltz, sbo@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 32

Christina Jensen, cj@morsoe.dk tlf. 99 70 70 09

Vi glæder os til at høre fra dig.